วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปจร.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร.) โดยมี ผู้แทน บช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

45

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปจร.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร.) โดยมี ผู้แทน บช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน