วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี 19-22 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อม VDO Conference ร่วมกับ บช.อื่นทั่วประเทศ

175

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี 19-22 พฤศจิกายน 2563   โดยมี ผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อม VDO Conference ร่วมกับ บช.อื่นทั่วประเทศ

แบ่งปัน