วันที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น./โฆษก บช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วเเสงเอก รอง ผบช.น. และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. สรุปภาพรวมของสถานการณ์การชุมนุมฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 และการเตรียมความพร้อมรองรับการชุมนุมฯ ในวันที่ 18 พ.ย. 63 2. ประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร เส้นทางเลี่ยง ในเขตพื้นที่การชุมนุมฯ

70

วันที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น./โฆษก บช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วเเสงเอก รอง ผบช.น. และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. สรุปภาพรวมของสถานการณ์การชุมนุมฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 และการเตรียมความพร้อมรองรับการชุมนุมฯ ในวันที่ 18 พ.ย. 63
2. ประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร เส้นทางเลี่ยง ในเขตพื้นที่การชุมนุมฯ

แบ่งปัน