ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม Cleaning Day สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม กิจกรรม Cleaning Day สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร , พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก, พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้าราชการตำรวจชุดควบคุมฝูงชน ร่วมกัน ทำความสะอาดป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริเวณ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโดยรอบพื้นที่ ขณะที่ พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ข้าราชการตำรวจ ที่มีที่ตั้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกัน ดูแลทำความสะอาดจุดต่างๆ เนื่องจาก ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มผู้ชุมนุมมีกิจกรรม บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้อาจจะเกิดความเสียหาย เบื้องต้น ผู้บัญชาการตำรวจ จึงได้มอบหมายให้ ช่วยกันฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเป็นปกติ เร็วที่สุด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

201

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม Cleaning Day สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม กิจกรรม Cleaning Day สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร , พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก, พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้าราชการตำรวจชุดควบคุมฝูงชน ร่วมกัน ทำความสะอาดป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริเวณ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโดยรอบพื้นที่ ขณะที่ พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ข้าราชการตำรวจ ที่มีที่ตั้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกัน ดูแลทำความสะอาดจุดต่างๆ เนื่องจาก ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มผู้ชุมนุมมีกิจกรรม บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้อาจจะเกิดความเสียหาย เบื้องต้น ผู้บัญชาการตำรวจ จึงได้มอบหมายให้ ช่วยกันฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเป็นปกติ เร็วที่สุด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

แบ่งปัน