วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซน C ตร. / พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์ ผบก.กองสรรพวุธ สกบ., ผู้แทน อคฝ. และ ผู้แทน บ.จีโน่ มอร์เตอร์ ร่วมชี้แจงขั้นตอน และการทำงานระบบต่างๆ รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการปฎิบัติงานของรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชน โดยมีผู้สื่อข่าวร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นต่างๆ

96

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศรียานนท์ โซน C  ตร. / พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์  โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพร  สัจพจน์  ผบก.กองสรรพวุธ  สกบ., ผู้แทน อคฝ. และ ผู้แทน บ.จีโน่ มอร์เตอร์  ร่วมชี้แจงขั้นตอน และการทำงานระบบต่างๆ รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการปฎิบัติงานของรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชน โดยมีผู้สื่อข่าวร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นต่างๆ

แบ่งปัน