วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ” โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน และผู้แทนสถานบันการเงินต่างๆ เป็นต้น เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

167

วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน  ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ” โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน และผู้แทนสถานบันการเงินต่างๆ เป็นต้น เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

แบ่งปัน