วันที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.กอร.ฯ พร้อมด้วย ผู้แทน กทม. ,ผู้แทน สปน. ,ผู้แทน ขสมก. ,ผู้แทนกรมเจ้าท่า ,ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ,ผู้แทนBTS ,ผู้แทนMRT และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่5 ธันวาคม 2563 ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ ณ มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

46

วันที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.กอร.ฯ พร้อมด้วย ผู้แทน กทม. ,ผู้แทน สปน. ,ผู้แทน ขสมก. ,ผู้แทนกรมเจ้าท่า ,ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ,ผู้แทนBTS ,ผู้แทนMRT และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่5 ธันวาคม 2563 ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ ณ มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แบ่งปัน