วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. / ผอ.ศปอสอ.ตร. แถลงข่าวผลการดำเนินงานของ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)

74

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. / ผอ.ศปอสอ.ตร. แถลงข่าวผลการดำเนินงานของ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)

แบ่งปัน