วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. / พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองที่ 4 ข้างวัดพระเชตุพนฯ ถนนท้ายวัง และ จุดคัดกรองที่ 5 มางออกที่จอดรถ ถนนเชตุพนฯ ที่มีข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศปฏิบัตติหน้าที่ฯ

55

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. / พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองที่ 4 ข้างวัดพระเชตุพนฯ ถนนท้ายวัง และ จุดคัดกรองที่ 5 มางออกที่จอดรถ ถนนเชตุพนฯ
ที่มีข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศปฏิบัตติหน้าที่ฯ

แบ่งปัน