วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมี พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมในพิธีฯ

132

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมี พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมในพิธีฯ

แบ่งปัน