วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.สราวุฒิ การพาณิช รอง จตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

53

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.สราวุฒิ การพาณิช รอง จตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน