วันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธี ซึ่งมีกําหนดการจัดงานพิธีฯ

111

วันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธี ซึ่งมีกําหนดการจัดงานพิธีฯ

แบ่งปัน