ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ใบปิดประกาศ (โปสเตอร์) รูปภาพผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

432

แบ่งปัน