วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.15 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มอบหมายให้ คุณอัญชนา แสวงกิจ เป็นผู้แทน นำบัตรอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ให้แก่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

240

แบ่งปัน