วันนี้ (29 ธ.ค.2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ 2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์” โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แทนร่วมลงนาม

191

วันนี้ (29 ธ.ค.2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผบ.ตร. ได้ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ 2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์” โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แทนร่วมลงนาม

แบ่งปัน