ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63

แบ่งปัน