วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดร. ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ คณะนักวิจัยประกอบด้วย พล.ต.ต.ดร. ปรีดา สถาวร รศ.พ.ต.ท.ดร. เสกสัณ เครือคำ และ พ.ต.ท.นรินทร์ เพชรทอง ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “คู่มือการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ” พร้อมสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย (present) หนึ่งในของขวัญปีใหม่จากใจตำรวจไทย แด่ประชาชน “เสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัย” ให้กับประชาชน และความปลอดภัยจากอาชญากรรมในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

93

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดร. ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ คณะนักวิจัยประกอบด้วย พล.ต.ต.ดร. ปรีดา สถาวร รศ.พ.ต.ท.ดร. เสกสัณ เครือคำ และ พ.ต.ท.นรินทร์ เพชรทอง
ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “คู่มือการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ” พร้อมสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย (present) หนึ่งในของขวัญปีใหม่จากใจตำรวจไทย แด่ประชาชน “เสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัย” ให้กับประชาชน และความปลอดภัยจากอาชญากรรมในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

แบ่งปัน