ตามที่ มีข่าวการระบาดของโควิด รอบใหม่ สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้จัดโครงการ “ห่วงใย จากใจ ครอบครัวตำรวจไทย” โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แก่พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช/ คุณจิราภรณ์ อยู่นุช / คุณนฤมล บัวรับพร /คุณดารารัศม์ อำนวยวิวัฒน์/คุณพึงพิศ ภูมิจิตร และ คุณนิภาพรรณ สุขวิมล รวมทั้งสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค1 /สมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล /สมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจตรวจคนเข้าเมือง /สมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ได้เข้าร่วมบรรจุเจลแอลกอฮอล์ เพื่อแจกให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในวันจันทร์ และอังคาร ที่ 28 และ29 ธันวาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ อาคารสวัสดิการ วิภาวดี ทั้งนี้ คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 แผ่นให้กับสมาคมแม่บ้านฯ เพื่อร่วมในโครงการฯ และในวันนี้ เวลา 15.00 น. ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัด เพชรบุรี ระยอง สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร ได้เดินทางมารับมอบเจลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยจากท่านนายกสมาคมฯ

78

ตามที่ มีข่าวการระบาดของโควิด  รอบใหม่ สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้จัดโครงการ “ห่วงใย จากใจ ครอบครัวตำรวจไทย” โดย  คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แก่พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช/ คุณจิราภรณ์ อยู่นุช / คุณนฤมล บัวรับพร /คุณดารารัศม์ อำนวยวิวัฒน์/คุณพึงพิศ ภูมิจิตร และ คุณนิภาพรรณ สุขวิมล รวมทั้งสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค1 /สมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล /สมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจตรวจคนเข้าเมือง /สมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ได้เข้าร่วมบรรจุเจลแอลกอฮอล์ เพื่อแจกให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในวันจันทร์ และอังคาร ที่ 28 และ29 ธันวาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ อาคารสวัสดิการ วิภาวดี  ทั้งนี้ คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 แผ่นให้กับสมาคมแม่บ้านฯ เพื่อร่วมในโครงการฯ  และในวันนี้ เวลา 15.00 น. ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัด เพชรบุรี ระยอง สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร ได้เดินทางมารับมอบเจลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยจากท่านนายกสมาคมฯ

แบ่งปัน