วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง สหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค (UNODC) และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่าน ผบ.ตร. ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. และ เพื่อแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และสนทนาถึงขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ UNODC โดยมี พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช.ปส. และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และหารือข้อราชการ

50

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค (UNODC) และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่าน ผบ.ตร. ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. และ เพื่อแนะนำตัวเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน และสนทนาถึงขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ UNODC โดยมี พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช.ปส. และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และหารือข้อราชการ

แบ่งปัน