วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยก่อนการประชุมฯ ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการดูแลความปลอดภัยทางจราจร และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

244

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยก่อนการประชุมฯ ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการดูแลความปลอดภัยทางจราจร และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

แบ่งปัน