ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารโรงพักเพื่อประชาชน ฉบับที่ 117 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37

แบ่งปัน