ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215

แบ่งปัน