วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. เป็นผู้แทน ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการ เเรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสหารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …… โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุม

154

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. เป็นผู้แทน ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการ เเรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ พร้อมคณะ
เนื่องในโอกาสหารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …… โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน