วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.45 น. ณ ห้องสารสิน ตร. / พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. เป็นประธานพิธีมอบประเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรมและจรรยาบรรณของตำรวจ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสารนิเทศ โดยมี รอง ผบก.สท., ผกก. และข้าราชการตำรวจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ ร่วมพิธีฯ

63

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 12.45 น.  ณ ห้องสารสิน ตร. / พล.ต.ต.ญาณพงศ์  โสมาภา  ผบก.สท. เป็นประธานพิธีมอบประเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรมและจรรยาบรรณของตำรวจ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสารนิเทศ  โดยมี รอง ผบก.สท., ผกก. และข้าราชการตำรวจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ ร่วมพิธีฯ

แบ่งปัน