วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ เนื่องในโอกาสขอเข้าพบเพื่อขอให้สอบสวนเพิ่มเติม หาตัวผู้กระทำความผิดกับผู้ต้องหาจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์

71

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ เนื่องในโอกาสขอเข้าพบเพื่อขอให้สอบสวนเพิ่มเติม หาตัวผู้กระทำความผิดกับผู้ต้องหาจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์

แบ่งปัน