วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คุณประกายดาว เขมะจันตรี พร้อมด้วย คุณกรรณิการ์ เทววิชชุลดา พร้อมคณะกลุ่มเข็มทิศ (วปอ. รุ่นที่ 61) เพื่อขอมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 100,000 ชิ้น และเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ จำนวน 60 เครื่อง ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

29

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คุณประกายดาว เขมะจันตรี พร้อมด้วย คุณกรรณิการ์ เทววิชชุลดา  พร้อมคณะกลุ่มเข็มทิศ (วปอ. รุ่นที่ 61) เพื่อขอมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 100,000 ชิ้น และเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ จำนวน 60 เครื่อง ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

แบ่งปัน