ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์ประกอบการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55

แบ่งปัน