วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุมฯ มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

46

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุมฯ มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

แบ่งปัน