วันพุธ ที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ และบริหารทรัพยากรบุคคล โดยในที่ประชุม ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน ก.พ. 2564 มีข้าราชการตำรวจ ถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 23 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 20 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 3 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 38 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 34 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 4 นาย ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

187
วันพุธ ที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 14.00 น.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ และบริหารทรัพยากรบุคคล โดยในที่ประชุม
ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน
ก.พ. 2564 มีข้าราชการตำรวจ
ถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 23 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 20 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 3 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 38 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 34 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 4 นาย
ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
แบ่งปัน