สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วม เชิดชู.. ตำรวจกล้า มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่พิการ – ทุพพลภาพ – เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2561-2563 เปิดรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

57

สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วม เชิดชู.. ตำรวจกล้า
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่พิการ – ทุพพลภาพ – เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2561-2563
เปิดรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน