วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตร. / พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. ต้อนรับ นายโยเซฟ ฮีนน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ นายเยนส์ มิททั่ก ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเดือน ตค.63 และ หารือข้อราชการกรณีความร่วมมือในอนาคต ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจสหพันธ์รัฐเยอรมนี กรณีติดตามตัวผู้ต้องหาหลบหนี ซึ่งมีหมายจับและทางการเยอรมนีต้องการตัว โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือข้อราชการ

187

วันที่ 15 มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตร. / พล.ต.อ.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ  จตช. ต้อนรับ นายโยเซฟ ฮีนน์  เจ้าหน้าที่ประสานงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ นายเยนส์ มิททั่ก ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเดือน ตค.63 และ หารือข้อราชการกรณีความร่วมมือในอนาคต ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจสหพันธ์รัฐเยอรมนี กรณีติดตามตัวผู้ต้องหาหลบหนี  ซึ่งมีหมายจับและทางการเยอรมนีต้องการตัว  โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือข้อราชการ

แบ่งปัน