วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี จตช., รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาหน่วยต่างๆ ร่วมประชุมฯ

189

วันที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศรียานนท์  ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564   โดยมี จตช., รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร.  และผู้บังคับบัญชาหน่วยต่างๆ  ร่วมประชุมฯ

แบ่งปัน