วันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล( Video Conference ) เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และดูแลการจราจร สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ในการนี้มีผู้แทนทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

55

วันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล( Video Conference ) เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และดูแลการจราจร สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ในการนี้มีผู้แทนทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

แบ่งปัน