วันที่ 26 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจร และดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

95

วันที่ 26 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจร และดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

แบ่งปัน