วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร. / พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมมาตราการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วง หยุดยาวสงกรานต์ 2564 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferrence) ร่วมกับ บช.อื่นทั่วประเทศ

215

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร. / พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมมาตราการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วง
หยุดยาวสงกรานต์ 2564 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferrence) ร่วมกับ บช.อื่นทั่วประเทศ

แบ่งปัน