วันที่ 7 เมษายน 3564 เวลา 15.00 น. ณ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ( m6 ปากช่อง) / พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมพิธีเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (m6) ช่วง อ.ปากช่อง -อ.สีคิ้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นรม. เป็นประธานพิธีเปิดฯ โดยมี รมต.มท., ปลัด มท., ผจว.นม., ผบช.ภ3, รองอธิบดีกรมการทาง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดฯ

111

วันที่ 7 เมษายน 3564  เวลา 15.00 น.  ณ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ( m6  ปากช่อง) / พล.ต.ท.ปรีชา  เจริญสหายานนท์  ผู้ช่วย  ผบ.ตร.  ร่วมพิธีเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (m6) ช่วง อ.ปากช่อง -อ.สีคิ้ว  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564   โดยมี  พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  นรม.  เป็นประธานพิธีเปิดฯ  โดยมี  รมต.มท., ปลัด มท., ผจว.นม.,   ผบช.ภ3, รองอธิบดีกรมการทาง  และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดฯ

แบ่งปัน