วันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก พร้อมด้วยประธานชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสำเพ็งเยาวราช โดยมี คุณณพล บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนฯ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

35

วันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก พร้อมด้วยประธานชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสำเพ็งเยาวราช โดยมี คุณณพล  บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนฯ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน