ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติมหามงคล รัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน สี่แยกลานพระบรมรูปทรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

แบ่งปัน