ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2564 ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คู่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าตำหนักจิตรลดา และอาคารกระจก พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณรั้วรอบพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26

แบ่งปัน