ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวกภายในตำหนักจิตรลดา และอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ (อาคารกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

แบ่งปัน