วันที่ 26 เม.ย. 64 เวลา 10.45 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. , พล.ต.ต.สุเทพ พัชรตระกูล นพ.(สบ7)รพ.ตร., พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 3,300,000 บ. จากคณะผู้บริหาร บริษัท Haier Thailand นำโดย Mr.Zhang Zhenghui ประธานบริษัท Haier Thailand, Mr.Ding Guijian, Mr.Sun Guanglei, Ms. Most, นายจอมพงษ์ โตมงคละ, คุณฐิตานันท์ ซุน พร้อมคณะฯ เพื่อใช้สำหรับภารกิจในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนของโรงพยาบาลตำรวจ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

39

วันที่ 26 เม.ย. 64 เวลา 10.45 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. , พล.ต.ต.สุเทพ พัชรตระกูล นพ.(สบ7)รพ.ตร., พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 3,300,000 บ. จากคณะผู้บริหาร บริษัท Haier Thailand นำโดย
Mr.Zhang Zhenghui ประธานบริษัท Haier Thailand, Mr.Ding Guijian, Mr.Sun Guanglei, Ms. Most, นายจอมพงษ์ โตมงคละ, คุณฐิตานันท์ ซุน พร้อมคณะฯ เพื่อใช้สำหรับภารกิจในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนของโรงพยาบาลตำรวจ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน