วันที่ 28 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. และ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก สตม. แถลงข่าวการดำเนินงานของ ตร. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ซึ่งมีรายละเอียดการแถลงข่าว โดยย่อ ดังนี้ 1. รายงานการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ในการให้บริการสายด่วน 191 เพื่อรับแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 2. รายงานเรื่องสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ และการฉีดวัคซีนแก่ข้าราชการตำรวจ 3. รายงานการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยของ รพ.ตร. พร้อมทั้งชี้แจงในประเด็นที่ปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 4. รายงานการปฏิบัติของ สตม. ในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดตามพื้นที่ติดชายแดนต่างๆ

214

วันที่ 28 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. และ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก สตม. แถลงข่าวการดำเนินงานของ ตร. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ซึ่งมีรายละเอียดการแถลงข่าว โดยย่อ ดังนี้
1. รายงานการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ในการให้บริการสายด่วน 191 เพื่อรับแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19
2. รายงานเรื่องสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ และการฉีดวัคซีนแก่ข้าราชการตำรวจ
3. รายงานการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยของ รพ.ตร. พร้อมทั้งชี้แจงในประเด็นที่ปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
4. รายงานการปฏิบัติของ สตม. ในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดตามพื้นที่ติดชายแดนต่างๆ

แบ่งปัน