ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับส่วนจัดแสดงและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15

แบ่งปัน