ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ ที่ใช้งานในราชการของ กองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43

แบ่งปัน