วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุเทพ พัชรตระกูล นพ.(สบ7) รพ.ตร., พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2/ปฏิบัติราชการ สง.รอง ผบ.ตร. (สส) และ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทน ตร. รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์จากคณะผู้บริหารบริษัท DIY ประเทศไทย จำกัด จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยเตียงนอนไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด, ชุด PPE จำนวน 1,750 ตัว, หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น, และ ชุดตรวจโควิด 19 tester จำนวน 1,000 ชิ้น รวมมูลค่า 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในการรับมือสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

70

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุเทพ พัชรตระกูล นพ.(สบ7) รพ.ตร., พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2/ปฏิบัติราชการ สง.รอง ผบ.ตร. (สส) และ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทน ตร. รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์จากคณะผู้บริหารบริษัท DIY ประเทศไทย จำกัด
จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยเตียงนอนไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด, ชุด PPE จำนวน 1,750 ตัว, หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น, และ ชุดตรวจโควิด 19 tester จำนวน 1,000 ชิ้น รวมมูลค่า 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในการรับมือสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

แบ่งปัน