วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้การต้อนรับคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ประธานสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24พร้อมด้วย คุณผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ, คุณไรวินท์ เลขวรนันท์, คุณพงศ์พันธ์ ตั้งสะสม และคณะในโอกาสรับมอบ ชุด PPE จำนวน 500 ตัว, หน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 กล่อง, ถุงคลุมรองเท้า จำนวน 1,000 คู่ , แอลกอฮอล์ 100 ลิตร, และถุงขยะแบบมีกลิ่นหอม จำนวน 2,000 ใบ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

107

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้การต้อนรับคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ประธานสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24พร้อมด้วย คุณผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ, คุณไรวินท์ เลขวรนันท์, คุณพงศ์พันธ์ ตั้งสะสม และคณะในโอกาสรับมอบ ชุด PPE จำนวน 500 ตัว, หน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 กล่อง, ถุงคลุมรองเท้า จำนวน 1,000 คู่ , แอลกอฮอล์ 100 ลิตร,
และถุงขยะแบบมีกลิ่นหอม จำนวน 2,000 ใบ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

แบ่งปัน