วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. และ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) รับมอบเครื่องมือแพทย์เพื่อมอบให้แก่ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ”

13

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. และ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) รับมอบเครื่องมือแพทย์เพื่อมอบให้แก่ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ”


โดยมี 1. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ห้อง มูลค่า 500,000 บาท
2. บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี คัลส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรอง COVID-19 เครื่องละ80,000 บาท จำนวน 6 เครื่อง รวมมูลค่า 480,000 บาท
3. บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคห้องตตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 มูลค่า 250,000 บาท
4. บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด บริจาคห้องตตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 มูลค่า 250,000 บาท
5. บริษัท พี.ซี.ไอ. คอนกรีต อุตสาหกรรม จำกัด บริจาคห้องตตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 มูลค่า 250,000 บาท
6. สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย – จีน บริจาคเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรอง COVID-19 เครื่องละ80,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพ่นฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,000 บาท
7. บริษัทไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด บริจาคเครื่องพ่นฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ38,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,004,000 บาท

แบ่งปัน