วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. / พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. นำข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ เข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมี พ.ต.อ.หญิง สมพิศ บุญกลิ่น รอง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ ร่วมเข้าแถวฯ

28

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. / พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. นำข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ เข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมี พ.ต.อ.หญิง สมพิศ บุญกลิ่น รอง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ ร่วมเข้าแถวฯ

แบ่งปัน