วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. รับมอบชุดป้องกันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมน้ำดื่มและ น้ำผลไม้ตรามาลี แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ มูลค่า 475,500 บาท จากกลุ่ม CENTRAL GROUP โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. ร่วมรับมอบฯ

40

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. รับมอบชุดป้องกันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมน้ำดื่มและ
น้ำผลไม้ตรามาลี แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ มูลค่า 475,500 บาท จากกลุ่ม CENTRAL GROUP โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. ร่วมรับมอบฯ

แบ่งปัน