วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องพรหมนอก / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. รับมอบเงินบริจาค และเครื่องให้ออกซิเจน แก่ โรงพยาบาลตำรวจ มูลค่า 1,500,000 บาท จากกลุ่มบริษัท ไทยรุ่ง กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. ร่วมรับมอบฯ

103

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องพรหมนอก / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. รับมอบเงินบริจาค และเครื่องให้ออกซิเจน แก่ โรงพยาบาลตำรวจ
มูลค่า 1,500,000 บาท จากกลุ่มบริษัท ไทยรุ่ง กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. ร่วมรับมอบฯ

แบ่งปัน